piu post thumbnail alt

12. мар, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom Lab-Set d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Lab-Set d.o.o. zaključio ugovor za lot 718 – Biometra – standard.