piu post thumbnail alt

15. нов, 2013.

Potpisan ugovor sa kompanijom LKB Vertriebs GmbH 

Kompanija LKB Vertriebs GmbH je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovor za lot 125 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 139.262,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

Grain Master Analyzer 
LKB 5090-592 (O E M)
Biochrom 32+ Sodium Accelerated 
System, 80-6000-78B
Biochrom 32+ Sodium Accelerated
System, 80-6000-78B

Korisnici navedene opreme biće:
Poljoprivredni fakultet u Beogradu i
Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.