piu post thumbnail alt

26. феб, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom ProMedia za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom ProMedia zaključio ugovore za sledeće lotove:

Lot 720 – BioSan – standard
Lot 726 – Capp – standard
Lot 808 – R&D Systems – standard
Lot 809 – Radwag – standard