20. окт, 2015.

Potpisan ugovor sa kompanijom “Quiddita“ doo Beograd o vršenju usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji

Direktor “JUP Istraživanje I razvoj” d.o.o. Beograd dr Goran Kvrgić I direktor “Quiddita” Voislav Galić, potpisali su ugovor o vršenju usluga tehničkog predstavnika za isporuku I ugradnju građevinskog materijala u okviru drugog I trećeg potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji.

Ugovor predviđa vršenje usluga tehničkog predstavnika pri ugradnji I isporuci građevinskog materijala korisnicima, tj. Izbeglim licima sa prostora bivše Jugoslavije u periodu od 1991. Do 1995. godine.

Ukupna vrednost ugovora za vršenje usluga tehničkog predstavnika u drugom i trećem potprojektu iznosi 16.082.500 RSD bez PDV.

U okviru drugog potprojekta reč je vršenju usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju 300 paketa građevinskog materijala u 26 opština: Vršac, Apatin, Šid, Bela Crkva, Bačka Topola, Vrbas, Ruma…..
U okviru trećeg potprojekta reč je o vršenju usluga tehničkog predstavnika za isporuku I ugradnju kod 350 korisnika, na teritoriji grada Beograda.

Cilj Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja je stvaranje adekvatnih stambenih uslova za izbegla lica kao preduslov za njihovu socijalno-ekonomski integraciju u društvo.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 ljudi u regionu.
Cilj projekta je stvaranje adekvatnog stambenog prostora korisnicima za oko 16.000 porodica u Srbiji, kojima je pomoć najpotrebnija.

Program se finansira sredstvima donatora, a to su EU, SAD, Norveška, Švajcarska i ostali bilateralni donatori. Zahvaljujući njihovoj podršci uspostavljen je i Fond regionalnog stambenog programa za sredstva donatorske zajednice, kojim upravlja Razvojna Banka Saveta Evrope.