piu post thumbnail alt

27. феб, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom RTC d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom RTC d.o.o. zaključio ugovor za sledeće lotove:

Lot 746 – Fermentas Life Science – standard
Lot 784 – Metabion – standard