piu post thumbnail alt

26. феб, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom Superlab d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Superlab d.o.o. zaključio ugovore za sledeće lotove:

Lot 758 – Hellma – standard
Lot 759 – Hettich – standard
Lot 767 – Kartell – standard
Lot 781 – Menzel-glaser – standard
Lot 797 – Ohaus – standard
Lot 831 – TESTO-standard
Lot 838 – Velp – standard