piu post thumbnail alt

13. сеп, 2011.

Potpisan Ugovor za sanaciju temelja bivšeg PMF-a u Beogradu

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji temelja objekta bivšeg Prirodno-matematičkog fakulteta u ul. Simina br. 12-16 u Beogradu, broj nabavke PBO 04/2011, potpisan je u utorak, 13.09.2011. godine sa grupom ponuđača: Mostogradnja ad u restrukturiranju, Beograd, Vlajkovićeva 19a i Geomehanika doo, Beograd, Ustanička 179/14. Vrednost ugovora bez PDV-a iznosi 49.931.946,00 dinara, odnosno sa PDV-om 58.919.696,28 dinara. Početak izgradnje planira se za kraj novembra meseca.