piu post thumbnail alt

15. нов, 2013.

Potpisani ugovori sa kompanijom IBIS Instruments d.o.o.

Kompanija IBIS Instruments d.o.o. je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovor za lotove 138,139 i 159 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 275.600,00 USD. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

8164B
N5227A
DSO90604A Infinium
N9010A-526

Korisnici navedene opreme biće:
Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Elektronski fakultet u Nišu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.