piu post thumbnail alt

15. нов, 2013.

Potpisani ugovori sa kompanijom Intermerkur d.o.o. 

Kompanija Intermerkur d.o.o. je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovore za lotove 63 i 76 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 106.300,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

Toplotno opticki (TO-T) OCEC Analizator organskog/elementarnog ugljenika
Agie Charmilles Swiss SA 20

Korisnici navedene opreme biće:
Institut za nuklearne nauke `Vinča`
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.