piu post thumbnail alt

15. нов, 2013.

Potpisani ugovori sa kompanijom KRUG International LTD

Kompanija KRUG International LTD je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovore za lotove 34, 39, 18, 173, 174, i 183 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 467.150,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

Ntegra Spectra
515 HPLC Pump
Mastersizer 2000 – 2 komada
Zetasizer Nano ZS Nanoparticles and zeta potential analyzer
Viscotek GPCmax
Q400EM
HAL 301 RC
DXF-500

Korisnici navedene opreme biće:
Institut za fiziku u Beogradu
Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Univerzitet u Novom Sadu
Institut za nuklearne nauke `Vinča`
Prirodnomatematički fakultet u Novom Sadu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.