piu post thumbnail alt

18. нов, 2013.

Potpisani ugovori sa kompanijom MICOM TM INETRNATIONAL d.o.o.

Kompanija MICOM TM INETRNATIONAL d.o.o.je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovore za lotove 17, 132 i 169 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 163.170,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

Yokogawa AQ6370C – 2
PLANT GROWTH CHAMBER model 
RK-340 CH
CLIMATIC CHAMBER model 
KK-1700 CHLT
Sistema Za Temperaturnu Kalibraciju

Korisnici navedene opreme biće:
Institut za nuklearne nauke `Vinča`
Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Istrazivacko-razvojni institut RT-RK d.o.o.
Mašinski fakultet u Beogradu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.