piu post thumbnail alt

18. нов, 2013.

Potpisani ugovori sa kompanijom PROANALYTICA d.o.o.

Kompanija PROANALYTICA d.o.o.je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovore za lotove 3 i 33 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 189.000,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

Elemental Analyzer vario MICRO cube or simultaneous CHNS
Elemental Analyzer vario EL cube for simultaneous CHNS
Elemental Analyzer vario MACRO cube for simultaneous CHNS
Tri-cell DMA-80 Direct Mercury Analyzer DMA-8230

Korisnici navedene opreme biće:
Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
Poljoprivredni fakultet u Beogradu
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.