piu post thumbnail alt

20. нов, 2013.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA JAVNE NABAVKE LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao promoter projekta i JUP Istraživanje i razvoj doo objavili su javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku za javnu nabavku laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija u sklopu nastavka projekta: Centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti. 

U pitanju je 4. ciklus projekta koji se odnosi na zahteve naučne zajednice za nabavkom potrošnog materijala za period oktobar 2012 – avgust 2013. Ponude se predaju i otvaraju u periodu od 23. do 27. decembra tekuće godine, dok se realizacija ugovora, koji će biti zaključeni sa najpovoljnijim ponuđačima, očekuje se u periodu od januara do marta 2014. godine.

Javni poziv se nalazi na web adresi http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=25

Public Invitation (In English): http://www.piu.rs/tenders.php?lan=eng&id=29