piu post thumbnail alt

20. нов, 2013.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PROJEKATA Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao promoter projekta i JUP Istraživanje i razvoj doo objavili su javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku za javnu nabavku čiji je predmet izrada glavnih projekata objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15. januar 2014. godine do 12.00 časova. Realizacija ugovora, koji će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, očekuje se u periodu od februara do jula 2014. godine.

Predstavnici Vlade Srbije, Univerziteta u Kragujevcu i lokalne samouprave su 20. maja 2013. godine, potpisali u Kragujevcu ugovor o finansiranju i upravljanju aktivnostima Potprojekta izgradnje i opremanja objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu. Ugovor o izgradnji i opremanju objekta Centri izvrsnosti površine 11.500 m2 su potpisali ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rektor Univerziteta u Kragujevcu, gradonačelnik Kragujevca i direktor JUP Istraživanje i razvoj d.o.o..

Javni poziv se nalazi na web adresi http://www.piu.rs/projects.php?id=20

Public Invitation (In English): http://www.piu.rs/projects.php?lan=eng&id=20