piu post thumbnail alt

18. јан, 2012.

Pripremni radovi na projektu sanacije temelja bivšeg PMF-a

Pripremni radovi za projekat sanacije temelja zgrade bivšeg PMF-a u Beogradu su u završnoj fazi, a izvršeno je i probno utiskivanje šipova kojim će se zaustaviti dalje sleganje objekta.
Postupak utiskivanja šipa podrazumeva da se ispod temelja objekta iskopava jama u koju radnici ulaze i u segmentima utiskuju šipove.