piu post thumbnail alt

06. мар, 2012.

Pripremni radovi u novobeogradskom bloku 32

U toku su radovi na raščišćavanju terena, ograđivanje gradilišta, kao i montaža dva krana. Ove aktivnosti su integralni deo faze uređenja gradilišta kao priprema terena za izgradnju objekta.