piu post thumbnail alt

02. јул, 2012.

Rezervacija korišćenja opreme od izuzetne važnosti

Oprema od izuzetne važnosti (oprema vrednosti 100.000 evra i više) je, prema pravilniku i korišćenju opreme, dostupna celokupnoj naučnoj zajednici. Trenutno na portalu https://ris.piu.rs/opremapregled možete videti opremu od izuzetne važnosti za koju su potpisani ugovori sa dobavljačem, kao i sistem za on-line rezervisanje korisničkih termina.
Obzirom da je svaki uređaj jedinstveni i da svaka laboratorija ima svoje karakterističnosti u pogledu dostupnosti za spoljne korisnike, JUP će, u dogovoru sa rukovodiocima laboratorija, prilagoditi sistem za rezervaciju. Sve sugestije i komentare u cilju unapređenja sistema za rezervaciju su dobrodošli i možete ih uputiti mailom na baza.opreme@piu.rs