04. јул, 2017.

RHP: Drugi dan tribine „Implementacija izgradnje stanova“ u Republici Srbiji

Drugog dana tribine povodom implementacije izgradnje stanova u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji prisustvovao je veliki broj predstavnika jedinica lokalnih samouprava.

Tema tribine je izgradnja stanova kao i aktivno učešće jedinica lokalnih samouprava kao Investitora u procesu izrade tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata, pribavljanje svih neophodnih dozvola i saglasnosti pre početka izvođenja radova, kao i obaveze koje jedinice lokalnih samouprava imaju u toku izvođenja radova do konačnog pribavljanja upotrebne dozvole.

Regionalni stambeni program deo je šireg programa i procesa saradnje zemalja u regionu Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i Republike Srbije, radi rešavanja problema izbeglica iz perioda od 1991.godine do 1995. godine koji žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugroženih izbeglica iz perioda od 1991. godine do 1995. godine u privatnom smeštaju bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji koji ispunjavaju kriterijume ugroženosti UNHCR-a.

Cilj Programa je da obezbedi trajna stambena rešenja za 5.356 porodica u Republici Srbiji, odnosno 16.068 korisnika prema sredstvima donacije u ovom trenutku.

Program se sprovodi u 117 opština Republike Srbije.