piu post thumbnail alt

09. нов, 2016.

RHP: Održan sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava radi uspešnije realizacije projekta 

Predstavnici Jedinice za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd, sastali su se u prostorijama JUP-a sa opštinskim poverenicima i predstavnicima sektora nabavki u jedinicama lokalne samouprave. 

Tema sastanka bila je implementacija grant šema u Regionalnom stambenom programu, a kroz obuku u fazi otvaranja ponuda i izveštavanje o stručnoj oceni ponuda. 
Na obuci su prisustvovali pored predstavnika JUP-a i jedinica lokalne samouprave, i predstavnici tehničke pomoći EPTISA i predstavnici KIRS-a.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Crne Gore, koji u Srbiji sprovodi „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd u saradnji sa Komeserijatom za izbeglice i migracije.

U cilju rešavanja stambenog zbrinjavanja izbeglica koje su napustile ratom zahvaćena područja na prostorima bivše Jugoslavije u periodu od 1991. – 1995. godine, i utočište našle u Srbiji, Regionalni program predviđa pomoć kroz dodelu bespovratnih paketa građevinskog materijala, kupovinu seoskih domaćinstava, izgradnju stanova, projektovanje i izgradnju montažnih kuća.