03. јул, 2017.

RHP: Održan sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava

U prostorijama JUP-a održan je sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava, povodom implementacije izgradnje stanova u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Predstavnici “Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd, Komesarijata za izbeglice I migracije kao I tehničke pomoći ukazali su predstavnicima lokalnih samouprava na njihovu ulogu I zaduženja u procesu izrade tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata, a sve u cilju što efikasnijeg sprovođenja i realizacije Projekta.

Tema današnje tribine bila je spremnost jedinica lokalnih samouprava kao Investitora za početak izgradnje stambenih objekata na dodeljenim lokacijama, kao I obaveze Investitora u procesu izgradnje objekata do završetka izgradnje I pribavljanja upotrebne dozvole.

Na sastanku se razgovaralo i o tekućim problemima sa kojima se predstavnici lokalnih samouprava susreću u sprovođenju ove komponente.