piu post thumbnail alt

11. јул, 2017.

RHP: Potpisan ugovorni sporazum sa kompanijama „Srma“ d.o.o. Zemun i „Milošević“ d.o.o. Kruševac o isporuci dobara građevinskog materijala

Ugovorni sporazum o isporuci dobara građevinskog materijala u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji, potpisali su v.d. direktor “Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd, Vesna Vandić i Dragoljub Prijić ispred kompanije „Srma“ d.o.o. Zemun.

Vrednost ugovornog sporazuma o isporuci 62 paketa građevinskog materija za partiju broj 1 iznosi 192.331,26 evra bez PDV-a.

Ugovorni sporazum o isporuci dobara građevinskog materijala za partiju broj 2, a u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog zbrinjavanja u Rebulici Srbiji potpisan je sa kompanijom Milošević“ d.o.o. Kruševac koju zastupa Boban Milošević.

Vrednost ovog sporazuma iznosi 142.711, 54 evra bez PDV-a.

Regionalni stambeni program je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodica u regionu.

Regionalni stambeni program sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.