piu post thumbnail alt

17. јан, 2012.

Spoljašnje uređenje NTP Zvezdara

Započeti su radovi na spoljnom uređenju kompleksa naučno-tehnološkog parka „Zvezdara“, dok su ostali radovi na završavanju objekta u poodmakloj fazi. 
Spoljašnje uređenje kompleksa podrazumeva spoljašnje priključke – toplovod, vodu, kanalizaciju, jaku i slabu struju, saobraćajnicu, rasvetu, ozelenjavanje i parking.
Foto dokumentacija o dinamici i realizaciji projekta na mesečnom nivou može se naći ovde