piu post thumbnail alt

18. јун, 2024.

IOP/3-2014, Izvođenje raova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park“ u Novom Sadu (Faza II/1)