piu post thumbnail alt

18. јун, 2024.

IOP/3-2014-NP/2 – Pregovarački postupak nabavke dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park“ Novi Sad (faza II/1)