piu post thumbnail alt

18. јун, 2024.

IOP3-2014/NP – Međunarodni pregovarački postupak nabavke – usluga izmene projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji objekta „Tehnološki park Univerziteta u Novom Sadu“ – faza II/1 i ugovaranje osam pozicija izmenjenih radova