piu post thumbnail alt

18. јун, 2024.

Izrada Glavnog projekta višeporodičnog stambenog objekta i izvođenje radova na izgradnji objekta prema izrađenoj dokumentaciji, u okviru Podprojekta izgradnja stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu” broj nabavke je IOP/3-2013