piu post thumbnail alt

18. јун, 2024.

JNMV/03-2015/U Nabavka usluga tehničkog pregleda elektro dela TS 10/0,4 kV u stambeno-poslovnom objektu 3b u Bloku 32 i privodnog 10 kV kabla