piu post thumbnail alt

18. јун, 2024.

JNMV/1-2015/U – Nabavka usluge izrade plana preventivnih mera i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na izgradnji objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu