piu post thumbnail alt

18. јун, 2024.

PBO/02-2016/U – Usluga izrade Glavne sveske projekta izvedenog objekta za TS 10/0,4 kV (elektro deo) u stambeno-poslovnom objektu 3b u bloku 32 i privodnog 10kV kabla.