piu post thumbnail alt

24. јан, 2012.

Tenderske komisije za nabavku kapitalne opreme

Danas je održan sastanak sa rukovodiocima projekata radi formiranja tenderskih komisija za nabavku kapitalne opreme.
U skladu sa planom za nabavku kapitalne opreme, usaglašenim sa Evropskom investicionom bankom, nabavka se vrši metodom direktnog pregovaranja. 
Ovo je treći po redu sastanak ove vrste. Do sada je formirano 25 tenderskih komisija koje su već počele sa radom.