piu post thumbnail alt

09. нов, 2012.

Treći veliki međunarodni tender za nabavku potrošnog materijala objavljen danas

Danas je objavljen treći javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku za javnu nabavku potrošnog materijala pod nazivom „IOP/7-2012/C/3“. Ovaj tender se sprovodi u okviru projekta “Centralizovanog sistema za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti”.
Otvaranje ponuda za ovu javnu nabavku će se obaviti 25. i 26. decembra u prostorijama „JUP Istraživanje i razvoj“, dok se potpisivanje ugovora i početak isporuke dobara očekuje u januaru 2013. godine.

Više informacija o javnoj nabavci možete pronaći ovde.