piu post thumbnail alt

04. дец, 2015.

U toku je anketiranje krajnjih korisnika za nabavku softvera i tonera

U okviru Potprojekta „Centralizovani sistem za evidentiranje I nabavku potrošnog materijala I sitne opreme za naučno istraživačke aktivnosti“, koji se nalazi u sklopu Projekta “Istraživanje I razvoj u javnom sektoru”, u toku je anketiranje krajnjih korisnika sa ciljem ažuriranja njihovih potreba za nabavku softvera kao I tonera.

Kontakt osoba za nabavku tonera:
Olivera Bojović 065/ 2009 240, olivera.bojovic@piu.rs

Kontakt osobe za nabavku softvera:
Aleksandar Grubač 065/ 2009 232, aleksandar.grubac@piu.rs

Obaveštavamo članove naučne zajednice da redovno prate objave na web sajtu www.piu.rs i da prate obaveštenja koja od JUP-a dobijaju putem e-maila, postupaju po njima i odazivaju se na ankete vezane za nabavke, kako bismo blagovremeno sproveli i zajedno povećali uspešnost nabavki za potrebe projekata.