piu post thumbnail alt

03. мар, 2015.

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak o novoj Skupštini Društva s ograničenom odgovornošču “JUP Istraživanje i razvoj“ Beograd

Na sednici Vlade koja je održana 27. februara 2015.godine, za predstavnike Republike Srbije kao osnivača Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj“ Beograd, za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, u Skupštinu Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj“ Beograd određuju se:

1) dr Jordan Aleksić, doktor sociološko-pravnih nauka iz Beograda,
2) dr Petar Škundrić doktor tehničkih nauka iz Beograda,
3) mr Ljubiša Antonijević magistar političkih nauka iz Beograda,
4) dr Edita Kastratović doktor ekonomskih nauka u Beogradu,
5) dr Jovan Nikčević doktor pravnih nauka iz Beograda,
6) dr Radomir Saičić doktor hemijskih nauka iz Beograda,
7) dr Aleksandar Belić diplomirani fizičar iz Beograda.

Ovlaščenje predsednika Skupštine vršiće dr Jordan Aleksić.