piu post thumbnail alt

07. окт, 2011.

Zaključen spisak za nabavku kapitalne opreme 

Radna grupa za kontrolu Izveštaja o raspoređivanju opreme, formirana od strane Ministarstva prosvete i nauke, završila je sa razmatranjem žalbi na evaluaciju zahteva za nabavku kapitalne opreme. 

Ceo izveštaj može se naći na portalu Research Infrastructure of Serbia http://www.ris.piu.rs 

Ovim je zaključen spisak za nabavku opreme u okviru projekta Nabavka kapitalne opreme.

Datoteke za preuzimanje