piu post thumbnail alt

30. јун, 2014.

Zaključen ugovor sa Centrom za trgovinu i razvoj d.o.o. Beograd za isporuku potrošnog materijala

U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa Centrom za trgovinu i razvoj d.o.o. Beograd zaključio ugovore za sledeće lotove:
Lot 730 – Cell Signaling – standard
Lot 738 – eBioscience – standard
Lot 744 – Extrasynthese – standard