piu post thumbnail alt

04. јул, 2014.

Zaključen ugovor sa Društvom za trgovinu i usluge „PROMEDIA’’ d.o.o. Kikinda za isporuku potrošnog materijala

U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd sa Društvom za trgovinu i usluge „PROMEDIA’’ d.o.o. Kikinda zaključio ugovor za sledeći lot:
Lot 712 – ATCC Cell Biology – standard