piu post thumbnail alt

22. јан, 2015.

Zaključen ugovor sa Institutom za nuklearne nauke “Vinča“ za isporuku laboratorijskog potrošnog materijala

U okviru nabavke laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj: IOP/1-2014/C/5 koja se sprovodi u međunarodnom otvorenom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa Institutom za nuklearne nauke „Vinča“ zaključio ugovor za Lot 1009 – Inhouse standard.