piu post thumbnail alt

04. јул, 2014.

Zaključen ugovor sa Institutom za virusologiju , vakcine i serume „TORLAK’’ za isporuku potrošnog materijala

U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa Institutom za virusologiju , vakcine i serume „TORLAK’’ zaključio ugovor za sledeći lot:
Lot 835 – Torlak – standard