piu post thumbnail alt

25. сеп, 2015.

Zaključen ugovor sa kompanijom „Aigo Business System“ d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

Nakon sprovedenog međunarodnog otvorenog postupka za nabavku računara, računarske opreme, periferije i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, tender broj IOP/1-2015/C, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je zaključio ugovor o nabavci sa „Aigo Business System“ d.o.o za sledeće lotove:

Lot 6 – Advanced Notebooks
Lot 7 – Desktop
Lot 10 – Printers and scaners

Sve u okviru realizacije Potprojekta centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti, koji je deo Projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“.