piu post thumbnail alt

25. сеп, 2015.

Zaključen ugovor sa kompanijom „Saga“d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2015/C, nabavka računara računarske opreme, periferije i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. je sa kompanijom „Saga“ d.o.o. Beograd zaključio ugovore za sledeće lotove:

Lot 2 – All In One devices
Lot 3 – Standard computers
Lot 5 – Lightweight Notebooks

Potprojekat „Centralizovani sistem za evidentiranje I nabavku potrošnog materijala I sitne opreme za naučno istraživačke aktivnosti“, koji se nalazi u sklopu Projekta “Istraživanje I razvoj u javnom sektoru”, se finansira iz kredita Evropske investicione banke.