piu post thumbnail alt

04. јул, 2014.

Zaključen ugovor sa preduzećem za promet roba I usluga „VIVOGEN’’ d.o.o. Beograd (Novi Beograd)za isporuku potrošnog materijala

U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa preduzećem za promet roba i usluga „VIVOGEN’’ d.o.o. Beograd (Novi Beograd) zaključio ugovore za sledeće lotove:
Lot 763 – Invitrogen Life Science – standard,
Lot 719 – Bio Rad – standard,
Lot 711 – Applied Biosystems – standard
Lot 708 – Ambion – standard