piu post thumbnail alt

23. јун, 2017.

Zaključen ugovor sa preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu Donau Lab d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu Donau Lab d.o.o. zaključio ugovor za lot 764 – Ismatec – standard.