piu post thumbnail alt

26. јун, 2014.

Zaključen ugovor sa preduzećem za usluge i promet Galen-Fokus d.o.o. Beograd za isporuku potrošnog materijala

U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa preduzećem za usluge i promet Galen-Fokus d.o.o. Beograd zaključio ugovor za lot 735 – Dako – standard.