piu post thumbnail alt

15. јан, 2015.

Zaključen ugovor sa privrednim društvom „Arhiform d.o.o.Beograd’’ za vršenje usluge tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala u okviru RHP Projekta

U okviru RHP Projekta a na osnovu međunarodnog postupka javne nabavke male vrednosti broj: RHP- W1-CN-TS/LVP1-2014 „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa privrednim društvom „ Arhiform d.o.o. Beograd ’’ 15. 01. 2015. godine zaključio ugovor za vršenje usluge tehničkog predstavnika i ugradnju građevinskog materijala.