piu post thumbnail alt

14. јан, 2015.

Zaključen ugovor sa privrednim društvom CTR Centar za trgovinu i razvoj d.o.o. za isporuku laboratorijskog potrošnog materijala

U okviru nabavke laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj: IOP/1-2014/C/5 koja se sprovodi u međunarodnom otvorenom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa privrednim društvom CTR Centar za trgovinu i razvoj d.o.o. zaključio ugovor za Lot 964 – eBioscience standard.