piu post thumbnail alt

25. сеп, 2015.

Zaključen ugovor za isporuku potrošnog materijala

Nakon sprovedenog međunarodnog otvorenog postupka za nabavku računara, računarske opreme, periferije i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj IOP/1-2015/C, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa konzorcijumom„EWE comp“ d.o.o. and „Oblak tehnologije“ d.o.o. and „NNS sistem“ zaključio ugovor za Lot 11 – Other.

Potprojekat „Centralizovani sistem za evidentiranje I nabavku potrošnog materijala I sitne opreme za naučno istraživačke aktivnosti“, koji se nalazi u sklopu Projekta “Istraživanje I razvoj u javnom sektoru”, se finansira iz kredita Evropske investicione banke.