piu post thumbnail alt

04. јун, 2014.

Zaključeni ugovori za nabavku računara i računarske opreme

Nakon sprovedenog međunarodnog otvorenog postupka za nabavku računara i računarske opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija br. IOP/5-2013/C, JUP Istraživanje i razvoj zaključila je ugovore o nabavci sa ponuđačima: Comtrade IT Solutions and Services, System One d.o.o., Tehnicom Informatika d.o.o., Saga d.o.o, Informatika AD i PIN Computers d.o.o..

Ovom nabavkom, za potrebe istraživača na naučnoistraživačkim projektima, obezbeđen je 5221 komad računara i računarske opreme i to: 1632 radne stanice, 1546 monitora i 2043 prenosiva računara, ukupne vrednosti 2.794.891 evra (bez PDV).

Početak isporuke na adrese korisnika, biće najkasnije mesec dana. Kompletna isporuka treba da bude realizovana najkasnije za 4 meseca.