piu post thumbnail alt

25. јан, 2012.

Završeni grubi građevinski radovi na fazi 1 Naučnotehnološkog parka u Novom Sadu

Grubi građevinski radovi na gradilištu naučnotehnološkog parka u Novom Sadu su završeni, a prema planiranoj dinamici.
Započeto je postavljanje instalacija, a paralelno se kreće sa sistemskim pregrađivanjem unutrašnjeg prostora.