piu post thumbnail alt

28. нов, 2011.

Dinamika realizacije nabavke potrošnog materijala

Dinamika nabavke potrošnog materijala za potrebe naučne zajednice, a povodom objavljivanja javnog poziva u četvrtak, 24. novembra 2011. godine, realizovaće se prema sledećoj proceduri:

Prikupljanje i otvaranje ponuda do 23. januara 2012. godine, a prema rokovima iz konkursne dokumentacije

24.01.2012. – 31.01.2012. stručna ocena ponuda 
01.02.2012. – 03.02.2012. izveštaj EIB-u
04.02.2012. – 09.02.2012. žalbe
10.02.2012. slanje obaveštenja dobavljačima koji su odabrani, zaključivanje ugovora.

Isporuka artikala do krajnjeg korisnika može se očekivati u roku od 6 nedelja počevši od 10.02. u roku od 6 nedelja isporuka artikala do krajnjeg korisnika, osim u specijalnim slučajevima koje dobavljač mora dokumentovati.

Tender za nabavku računara i prateća oprema, kao i foto i video opreme, biće pokrenut u petak, 09.12.2011. godine.

Dobra za kojim je naučna zajednica iskazala potrebe, a nisu obuhvaćena predmetnom nabavkom, biće nabavljena u najskorijem roku nakon što JUP definiše dodatne procedure sa EIB-om.

Naredni tenderi za potrošni materijal planirani su na svaka tri meseca. Prvi sledeći će biti pokrenut sa presekom stanja na dan 31.12.2011. godine.

Detaljniji opis javne nabavke možete pronaći ovde