IOP/11-2015/G Nabavka softverskih aplikacija za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/10-2015/G - Nabavka tonera za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/13-2015/C/09 - Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe naučno istraživačkih organizacija


IOP/12-2015/G - Javna nabavka računara, računarske opreme, periferija, video i foto opreme za potrebe naučnoitraživačkih organizacija


IOP/06-2015/G - Nabavka stručne literature za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/07-2015/G - Javna nabavka električnih uređaja za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/08-2015/G - Nabavka nameštaja za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/05-2015/C/8 - Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe naučno istraživačkih organizacija


IOP/04-2015/C/7 NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA


IOP/2-2015/C/6 - Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/1-2015/C - Nabavka računara, računarske opreme, periferije i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/1-2014/C/5/NP - Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/1-2014/C/5 - Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/1-2013/C/4/NP/1 – Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/5-2013/c - Javna nabavka personalnih računara za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/1-2013/C/4: Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/7-2012/C/3 Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/4-2012/C/NP Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


Otvoreni postupak nabavke tonera za potrebe naučno-istraživačkih projekata


IOP/4-2012/C/2: Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/1-2012/G: Nabavka računara i računarske opreme za potrebe obavljanja naučnoistraživačke delatnosti


IOP/4-2011/C/1/NP: Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija


IOP/4-2011/C/1: Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija
Uputstvo za upotrebu Portala za elektronsku korekciju Tenderske dokumentacije


Više informacija možete pronaći ovde.
PDFUputstvo za upotrebu Portala za elektronsku korekciju Tenderske dokumentacije - 656KB

Uputstvo za logovanje putem sigurnosnog protokola i evidenciju isporuke


Više informacija možete pronaći ovde.
PDFUputstvo za logovanje putem sigurnosnog protokola i evidenciju isporuke - 976KB
Datoteke za preuzimanje
50ms